Cash Republic förespråkar ansvarsfullt låntagande. Att ta ett lån innebär även att du förbinder dig till att betala tillbaka lånet inom en viss tid inklusive ränta och eventuella avgifter. Därför är det en bra idé att i god tid se över sin privatekonomi och göra upp en budget, för att se hur återbetalningen kommer att påverka ens ekonomi.

Grundlig kreditprövning

Vi på Cash Republic värnar om en sund kreditmarknad och framför allt om våra kunders situation. Alla som vill låna hos Cash Republic går igenom en grundlig kreditprövning, för att vi ska kunna säkerställa låntagarens återbetalningsförmåga. Kreditprövningen är personlig och bygger på flera moment där vi granskar låntagarens ekonomiska förutsättningar. Vi tar också en kreditupplysning via det externa företaget UC som är ett av Sveriges ledande företag för kreditupplysning.

Åldersgräns

För att kunna beviljas ett lån hos oss måste du vara mellan 20 och 65 år gammal. Vi kan inte bevilja lån till personer som står under förvaltarskap eller på annat sätt är omyndiga.

Ömsesidigt ansvar

Cash Republic tillämpar god kreditgivningssed och om du skulle få problem med återbetalningen finns vi till för att hjälpa dig. Kontakta oss innan problemet växer. Vi är måttfulla i vår marknadsföring och kundkommunikation. Vi följer gällande lagstiftning och utformar vår marknadsföring på ett sätt att det inte påverka individers förmåga att fatta väl övervägda beslut. Vi rekommenderar våra kunder att tänka sig för innan en ansökan om ett lån skickas in. Det finns många goda skäl för att ta ett lån, men det finns situationer då du ska undvika att ta lån. Om du följer dessa enkla råd undviker du många risker.

  • Ha koll över dina utgifter och se om du kan skära ner på dessa.
  • Låna inte om du redan idag har många skulder.
  • Låna inte om du är medveten att du kommer att ha problem med att betala tillbaka.
  • Låna inte för att göra chansartade investeringar eller för att spela på casino, poker eller andra former av spel.

Vad händer om du inte kan betala tillbaka lånet?

Om du inte betalar ditt lån i tid kan efter påminnelse och inkassokrav ärendet lämnas över till Kronofogdemyndigheten. Det tillkommer ofta ytterligare kostnader om du inte betalar i tid, exempelvis vid påminnelse, inkassokrav eller om ärendet överlämnas till Kronofogdemyndigheten. Om ärendet överlämnas till Kronofogdemyndigheten kan det även leda till en betalningsanmärkning.

Vad innebär betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning gör livet betydligt svårare på flera plan, inte minst ekonomiskt. Ha i åtanke att en betalningsanmärkning finns kvar i minst 3 år, även om skulden har betalats efter anmärkningen registrerades.

Framför allt blir det svårare att teckna nya lån och köpa saker på avbetalning, då få långivare beviljar krediter till personer som har en betalningsanmärkning. Vidare väljer en del arbetsgivare att sålla bort kandidater med betalningsanmärkning och skuldsaldo, i synnerhet om anställningen innebär någon form av ekonomiskt ansvar.

Var kan jag vända mig för att söka stöd eller råd i skuld- och budgetfrågor?

På Konsumentverkets hemsida finns hjälp för att göra en budget, där kan du också få information om privatekonomi. Du kan även ta kontakt med kommunens skuld- och budgetrådgivare som finns i din hemkommun. Kontaktuppgifter till denna finns på din kommuns hemsida.

Hos Kronofogdemyndigheten kan du få hjälp och råd om dina skulder har överlämnats till Kronofogdemyndigheten. På www.kronofogden.se finns information och du kan också kontakta Kronofogdemyndighetens kundtjänst på telefonnummer: 0771- 73 73 00.