Vår hantering av klagomål

Våra ledord är frihet, tydlighet och enkelhet. För att nå dit arbetar vi alltid med förbättringar av vår produkt och bemötande. En viktig del i det arbetet är att ta del av och bemöta alla typer av frågeställningar utan att göra skillnad på vem du är. Vår ambition är att hantera alla frågeställningar snabbt och enhetligt – allt enligt rådande lagar.

Vårt mål är att alla kunder ska vara nöjda efter en kontakt med oss! Är du trots detta inte nöjd ser vår kundtjänst fram emot att ta del av din upplevelse och ta fram en lösning. Om du får ett negativt beslut kan du direkt till kundtjänst framföra ett klagomål vilket innebär att ditt ärende kommer handläggas av klagomålsansvarig.

Du kan även skriva direkt till klagomålsansvarig på e-postadress klagomal@cashrepublic.se eller postadress Na No Invest & Finans AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 988, 114 79 Stockholm. Denna kommer att hantera ditt ärende skyndsamt från start till slut med hänsyn till ärendets omfattning och komplexitet. Skulle du vilja veta hur ärendet fortskrider kan du alltid ta kontakt med klagomålsansvarig.

Möjligheter till rådgivning och prövning utanför Cash Republic

Om du behöver stöd i budget- och skuldfrågor kan du kontakta din kommunala konsumentvägledare. Kontaktuppgifter till din lokala konsumentvägledare finns på www.konsumentverket.se, telefon 0771-525 525.

Om du vill få rådgivning i frågor som rör vår verksamhet kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00. Vill du få en extern prövning utanför domstol kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00.

    Om du skulle ha några klagomål som du vill rikta till berörd tillsynsmyndighet kan du vända dig till:
  • Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se, 0771–42 33 00.
  • Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.datainspektionen.se, 08-657 61 00.
  • Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se, 08-408 980 00.